Quảng cáo

Tải xuống SQLyog dành cho PC

 • Miễn phí
 • Bằng Tiếng Việt
 • V 13.1.7
 • 3.9
 • (1117)
 • Tình trạng bảo mật

Tải xuống miễn phí SQLyog. Luôn có sẵn trên máy chủ của Softonic

 • Tải xuống miễn phí và nhanh chóng
 • Luôn có sẵn
 • Đã kiểm tra là không có vi-rút
Tải xuống miễn phídành cho PC

Tải xuống SQLyog thay thế từ máy chủ bên ngoài (không đảm bảo tính khả dụng)

Ứng dụng mới

Quảng cáo

Phiên bản trước

Thông số ứng dụng

 • Giấy phép

  Miễn phí

 • Phiên bản

  13.1.7

  Phiên bản trước (3)

 • Nền tảng

  Windows

 • Hệ điều hành

  Windows ME

 • Ngôn ngữ

  English

 • Lượt tải xuống

  833

  Lượt tải tháng trước

  30

 • Nhà phát triển

Quảng cáo

Ứng dụng thay thế miễn phí

 1. MySQL

  8.0.26
  • 3.5
  • (3369 bình chọn)

  Lấy nguồn mở cơ sở dữ liệu của bạn bằng MySQL

 2. MySQL-Front

  5.1.4.16
  • 4.2
  • (236 bình chọn)

  Trình quản lý cơ sở dữ liệu MySQL miễn phí

 3. Toad for MySQL

  2.0.1
  • 3.6
  • (86 bình chọn)

  Môi trường phát triển dễ sử dụng cho MySQL

 4. MySQL Workbench

  5.1.16
  • 3.1
  • (234 bình chọn)

  MySQL Workbench - Các công cụ SQL miễn phí trên máy tính để bàn của bạn

Khám phá Apps

Luật pháp liên quan đến việc sử dụng phần mềm này có sự khác biệt giữa các quốc gia. Chúng tôi không khuyến khích hay dung túng cho việc sử dụng chương trình này nếu điều đó vi phạm pháp luật.